ساز و آواز نوا – حبیب الماسیان و جمال سادات

ای نو بهار عاشقان داری خبر از یار ما ...

ساز و آواز نوا (نو بهار عاشقان)
#غزل مولانا
سه تار: جمال سادات
آواز : حبیب الماسیان

ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما

ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ‌ها

ای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس

ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا

ای جویبار راستی از جوی یار ماستی

بر سینه‌ها سیناستی بر جان‌هایی جان فزا

ای قیل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو خوش

ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را

#مولانا

حبیب الماسیان مدرس آواز آموزشگاه های موسیقی مشهد
آموزشگاه موسیقی بامداد
آموزشگاه موسیقی نی داوود
آموزشگاه موسیقی نکیسا
آموزشگاه موسیقی عارف

@musigharsite
www.musighar.com

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن