تدریس آواز اصیل ایرانی در مشهد

آموزش تصنیف خوانی و ردیف های آوازی در مشهد 

مدرس : حبیب الماسیان

شکسته دل / مناجات خدا خدا با آواز حبیب الماسیان

حبیب الماسیان مدرس آواز آموزشگاه های موسیقی مشهد
آموزشگاه موسیقی بامداد
آموزشگاه موسیقی نی داوود
آموزشگاه موسیقی نکیسا
آموزشگاه موسیقی ماهور
آموزشگاه موسیقی عارف

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن